Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános

adatvédelmi rendeletben ( GDPR: General Data Protection Regulation ) kötelezően előírt és

alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az abban,

valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

A weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő): Fo-Rom Média Rendezvényszervező és Marketing Kft.

Elérhetőség:

Postai címünk: 6115 Kunszállás, Táncsics u. 30.

Email címünk: forom.media@gmail.com

Telefonszámunk: +36703802265

Az adatkezelés alapelvei:

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatóink és minden érintett személyes adatainak

védelmében egyaránt, kiemelten fontosnak tartjuk információs önrendelkezési joguk tiszteletben

tartását.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és

szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű,

kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeinken! Törekszünk arra, hogy minél

gyorsabban válaszoljunk Önnek, viszont amennyiben kérdése megfelelő megválaszolása több időt vesz

igénybe, akkor legfeljebb 30 napon belül vállaljuk annak megválaszolását.

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben, illetve

postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy telefonon

történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak

törlését kéri) -, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítjük

azt. Ha az azonosítás nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel

kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését vagy igényét lehetőleg írásban jelezze.

Alkalmazott jogszabályok:

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen

pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános

adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation;

• 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és

információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően

történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel

ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze Nekünk a fenti elérhetőségeinken.

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért –

amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: +3613911400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

A weboldalon kezelt adatok:

Weboldalunk nyilvános tartalmát bárki – személyes adatai megadása nélkül – megtekintheti, az nem

kötődik regisztrációhoz vagy bejelentkezéshez.

A weboldal meglátogatásával, használatával összefüggésben az alábbiakban felsorolt adatokat kezeljük

a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célból és ideig, továbbá az adatkezeléshez fűződő jogai

érvényesítését a következők szerint biztosítjuk:

Sütik (cookie) kezelése:

Mi a süti?

A süti (cookie) a weboldalunk megnyitása és használata során az Ön által erre, az internet elérésére

használt készülékén (számítógép, okostelefon) elhelyezett szöveges fájl, amely jellemzően a webszerver

és az Ön készüléke közötti kapcsolatra vagy a weboldal működésére vonatkozó információkat tartalmaz

(például úgynevezett munkamenet vagy session azonosítót, amely egy betűkből, számokból és egyéb

írásjelekből álló egyedi karaktersorozat; a weboldal Ön által történő megnyitásának, felkeresésének

időpontját, stb.), s amelynek tartalmát alkalmanként – amíg Ön a weboldalunkat böngészi vagy amikor

később újból meglátogatja – a webszerver visszaolvassa onnan.

A süti tartalmának segítségével képes a weboldal (szerver) a felhasználói élményt javítani, illetve a

weboldalon nyújtott szolgáltatásokat megvalósítani. Amikor például egy webáruházban vásárol,

általában ilyen sütik alkalmazásával képes a webáruház megkülönböztetni egymástól és kezelni a

folyamatban lévő vásárlásokat (pl.: a kosár aktuális tartalmát). Ha vásárlás közben esetleg megszakad

az internetkapcsolata, a weboldal a korábban letárolt süti alapján tudja azt, hogy milyen terméket tett be

a kosarába, melyik terméket kereste, s amennyiben helyreállt a kapcsolat, folytatni tudja a vásárlást ott,

ahol éppen abbahagyta.

Az adatkezelés célja:

A weboldalunkra látogató felhasználók munkameneteinek egymástól való megkülönböztetése,

azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

A kezelt adatok köre:

A weboldalunkon alkalmazott süti a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális süti,

amely a weboldal programkódja által értelmezhető információkat tartalmaz.

A funkcionális sütiben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

Az adatkezelés időtartama:

A weboldalunkon alkalmazott süti, úgynevezett munkamenet süti, amelynek érvényessége lejár,

amikor elhagyja, bezárja weboldalunk.

Jogérvényesítés:

A legtöbb internet böngészőprogram automatikusan engedélyezi a sütik használatát. Ön viszont ezt a

beállítást bármikor megváltoztathatja, tilthatja és törölheti is a sütiket. A készülékén tárolt sütik

tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngészőprogramoknak

általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások

elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő

hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Edge.

Google Analytics szolgáltatás:

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése céljából

igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A weboldalról összegyűjtött információk a Google

számára automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!)

személyes adatokat. Az összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal látogatóinak

beazonosítására nem, csupán a munkamenetek egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas

statisztikai adatok. A Google Analytics adatkezeléséről további információkat ide kattintva olvashat.

Az adatkezelés célja:

A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó statisztikák készítése érdekében a

weboldalt felkereső látogatók, illetve munkameneteik egymástól való megkülönböztetése.

A kezelt adatok köre:

A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének mérésére, a használatára vonatkozó

statisztikák készítéséhez sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető információkat

(betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló egyedi karaktersorokat) tartalmaznak.

Az adatkezelés időtartama:

A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik,

amelyek érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet böngésző programjában, illetve van

néhány olyan is, amelynek az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg lényegesen hosszabb

(pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk

– és ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi

weboldalunkat ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem törölte le arról.

Jogérvényesítés:

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön weboldal látogatásáról adatokat

gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható program telepítésével és

használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző bővítményről további információkat

ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja.

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – szintén

letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, megnézheti és

törölheti is.

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző programoknak

általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy adatvédelmi beállítások

elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő

hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox,

Edge.

Weboldalon megjelenített kép- és videófelvételek:

Weboldalunkon rendszeresen beszámolunk az általunk nyújtott szolgáltatásainkról, azok bővítéséről

hírekről, rendezvényekről, eseményekről, programokról, amelyek kapcsán alkalmanként

kép- és videófelvételeket is megjelentetünk.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek

tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit.

Az adatkezelés célja:

A weboldal látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és az

információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

alapján.

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő, beazonosítható, felismerhető természetes személyek képmása.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Jogérvényesítés:

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken vagy az adott rendezvény,

program szervezőjétől, amennyiben nem cégünk szervezte azt.

Adatai törlését is kérheti, s kérésére azokat a felvételeket, amelyeken beazonosítható, felismerhető,

weboldalunkról eltávolítjuk.

Kik ismerhetik meg az adatokat:

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki

meglátogatja az oldalt.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel során kezelt adatok:

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A

kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra, hírlevél,

játékszervezés céljából használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános

adatvédelmi rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolatfelvétel során az alábbi adatok közül az Ön által önkéntesen megadottakat kezeljük:

• név,

• email cím,

• telefonszám,

• cím (postacím).

Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

A szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű

kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága

céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Jogérvényesítés:

Adatai kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást fenti elérhetőségeinken.

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta

meg vagy tévesen, illetve hiányosan rögzítettük azokat.

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget

teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

Kik ismerhetik meg az adatokat:

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak, azt harmadik fél részére

NEM adjuk ki.

Az adatkezelés biztonsága:

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és

szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés

(megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. Az informatikai rendszereinkben

kezelt adatokhoz a hozzáférést jogosultsági rendszer alkalmazásával, kizárólag munkatársaink számára

engedélyezzük.

Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne

hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa vagy törölhesse azokat.

Az adatok továbbítása:

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át,

harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta.

Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például

egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.)

hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az

Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben meghatározott feladatunk.

Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége:

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely indokolt

lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott technológia

megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt

személyes adatait is érinti, akkor erről haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését

felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.

A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető itt, nyilvánosan közzé téve